Naturkulturförmedlingen är precis vad det låter som. Det är en organisation med syfte att förmedla tjänster för Naturkultur till intresserade.

Naturkulturförmedlingen är en ideell förening där medlemmarna uteslutande består av trädmärkare som har certifikat i metoden Naturkultur. Genom att kräva certifikat för medlemskap kan vi garantera att alla tjänster som förmedlas genom föreningen uppfyller högt ställda krav. Certifikat i Naturkultur får den som har genomgått en utbildning samt därefter uppnått godkända resultat på dels ett praktiskt prov, dels ett teoretiskt prov.

Föreningen är inte vinstdrivande.

Inga betalningar mellan medlemmar och uppdragsgivare sker genom föreningen, vilket innebär att medlemmarna driver sina egna företag och ansvarar för sin egen fakturering. Föreningens roll är att fungera som en kontaktlänk både mellan föreningens medlemmar och mellan uppdragsgivare och trädmärkare.

Naturkulturförmedlingen har även en målsättning att sprida information om Naturkultur. Kunskapen om metodens utgångspunkter, metodik och fördelar är oftast svag både bland allmänhet och inom den skogliga yrkeskåren samtidigt som det finns en ökad efterfrågan på metoder för kontinuitetsskogsbruk. Det är därför ett prioriterat syfte att upplysa om Naturkulturmetodens möjligheter.

Föreningens hemsida på www.hyggesfritt.se är central för verksamheten. Hemsidan är huvudverktyget både för att tillhandahålla bra information och för att förmedla kontakter.

Bonnie_Hangran