Naturkulturförmedlingen hjälper dig med rådgivning och konsultation när du behöver veta mer om Naturkultur

Den centrala tjänsten som vi erbjuder är avverkningsplanering i form av skötseloptimering och trädmärkning enligt Naturkulturmetoden. Alla trädmärkare i föreningen är certifierade.

Varje län har en ansvarig kontaktperson som gärna besvarar dina frågor och som kan lotsa dig vidare till den som bäst kan hjälpa dig utifrån dina behov.

Föreningen består av trädmärkare som bedriver sina egna verksamheter och det kan därför variera exakt vilka tjänster som respektive person kan erbjuda. För nätverket som helhet kan vi erbjuda i stort sett alla typer av tjänster som är kopplat till skoglig planering, t.ex:

  • skogsbruksplanläggning för Naturkultur
  • rotpoststämpling
  • trädmärkning
  • förvaltning
  • kurser
  • föreläsningar
  • röjning
  • rådgivning

Varje län har sin egen prissättning på tjänsterna. För aktuella priser kontakta ditt läns kontaktperson.

Välkommen att höra av dig!

naturkultur tjänster