Här får du hjälp med att sköta din skog utan kalavverkningar

Naturkulturförmedlingen erbjuder certifierad avverkningsplanering enligt den hyggesfria metoden Naturkultur.

 

Genom att anlita en certifierad trädmärkare säkerställer du att din avverkning planeras efter dina önskemål och skogens förutsättningar. Du tvingas aldrig att välja mellan att behålla eller ta bort skogen, eller mellan ekonomi, miljö och rekreation. Med välavvägda selektiva avverkningar där trädens naturliga skiktning tas till vara, kan skogen kontinuerligt behålla och generera alla dessa värden samtidigt.

 

 

Rådgivare Nils Fagerberg

Rådgivare Nils Fagerberg

Naturkulturskog