Skogens har en fantastisk förmåga att föryngra sig själv med genetiskt beprövat material. Varför ska vi neka naturen till att hjälpa oss gratis med det?

Evolutionen har anpassat träden till att föryngra sig när det uppstår luckor och öppningar i det dominerande trädskiktet. Därför är det inte särskilt konstigt att skogen har lättare för att föryngra sig av egen kraft när det finns kvar ett skuggande trädskikt av fröbärande träd. Förutom att skapa stabilare förhållanden för ljus, värme, vatten och näring så bidrar träden med gratis frömaterial samtidigt som de skapar en ogästvänligare miljö för plantätande snytbaggar.

Naturkultur föryngringNaturkultur ser till att anpassa skogens täthet så att rätt förutsättningar finns för att frön ska gro och för att små plantor ska kunna växa. Vad som är en optimal täthet beror på trädslag och marktyp.

Trots detta kan det finnas marker och skogstyper som är svårföryngrade (eller de kräver längre tid än vad markägaren har råd att vänta på). I dessa fall går det utmärkt att hjälpplantera med de plantor som önskas. Sådan hjälpplantering eller grönrisplantering ger bäst resultat om den utförs i början på första växtsäsongen efter gallringen. Då har ny och konkurrerande markvegetation ännu inte hunnit växa sig stark och därmed behövs inga onödiga åtgärder som markberedning eller inköp av extra stora och dyra plantor.

Grönrisplantering kan också vara ett sätt att skonsamt föra in nytt genetiskt material till skogen för att t.ex. öka tillväxten.