Den viktigaste faktorn för att en skog ska behålla höga sociala värden är att det inte sker några stora dramatiska förändringar

Bonnie_Lingon-2En skog som har höga sociala värden är en skog som passar till rekreation, promenader och avkoppling. Det kan handla om möjligheter att plocka bär och svamp, rasta hunden, jogga eller om att den ger bra förutsättningar för jakt. Ofta kan det även handla om att bevara gamla och fina kulturmiljöer som t.ex. stengärdesgårdar eller gamla boplatser. Sociala värden inkluderar även olika former av skogsbete med tamboskap eller renar.

 

Mamma_Nisse

Exakt vad som krävs för att underhålla alla dessa olika värden varierar naturligtvis, men faktorer som generellt upplevs som positiva är kontinuitet eller frånvaro av stora förändringar, varierad miljö, bra framkomlighet och genomsikt. I de allra flesta fall har olika former av hyggesfritt skogsbruk bäst förutsättningar för att uppnå dessa krav.

Jämfört med kalhyggesbruket leder åtgärderna till försiktigare förändringar och större variation. Naturkultur orsakar inga dramatiska kalavverkningar, inga svårframkomliga och risiga hyggen och inga täta, ogenomträngliga ungskogar. Av dessa skäl blir hyggesfritt skogsbruk mer och mer populärt i skogsmiljöer där människor vistas som t.ex. i tätortsnära skogar.