Sidan är under utveckling och referenser kommer kontinuerligt att läggas ut. Vill du ha fler referenser är du välkommen att kontakta ordföranden eller kassören i föreningen. Se ”kontakta oss”.

Referenser

”Vår pappa och hans bror plockhögg skogen för vidare förädling i eget sågverk. De skulle varit nöjda med det arbete som vi nu genomfört med hjälp av Bröderna Uhlås hyggesfria skogsbruk. Eftersom vi har starka känslor för vår skog kändes det bra från början att ni varit lyhörda för våra önskemål. Ni var sedan duktiga på att hålla oss informerade under arbetets gång. Skönt att ni skötte konkurrensutsättningen och alla kontakter med virkesuppköpare. En mycket viktig aspekt och ett gott betyg är att de anlitade entreprenörerna i slutändan också gjorde ett bra arbete i skogen. Skogen var fin, nu är den ännu finare. Vi har kunnat lämna över allt utan att tappa kontrollen över förloppet från kontraktsskrivning till slutredovisning och betalning. Det har känts otroligt bra då vi kunnat lita på er vad det gäller både kunskap och utförande. Hoppas ni fortsätter så att vi kan anlita er om tio år igen.”

– Dan och Maria Söderlund, Smedjebacken, Dalarna.

”Efter att ha ägt skog tillsammans med tio kusiner (som skött det mesta) stod jag efter just avslutad omarrondering med en helt egen bit skog. Skogsbolagen slogs om att få mig som kund för avverkning. Det enda jag visste om skogsbruk var att jag ville sköta min skog så miljömässigt som möjligt. Jag anlitade Sven Uhlås för en första rådgivning något som var till stor hjälp i de fortsatta diskussionerna med de olika entreprenörerna. Det bolag jag till sist valde hade sänt två av sina medarbetare på kursen i hyggesfritt skogsbruk och jag fick dem även att anlita Sven Uhlås för att markera ut den skog som var lämplig att avverka. Det känns mycket tryggt att på detta sätt ha fått hjälp med att vårda och tillvarata min skog och jag har dessutom lärt mig mycket om skogsbruk på vägen.”

– Karin Zetterqvist , Gagnef, Dalarna

Naturkultur referenser”Funderingar kring hyggesfritt skogsbruk har alltid tilltalat mig. När jag fick möjlighet till en kurs med Sven Uhlås fanns ingen tvekan. Mötet med hyggesfritt skogsbruk har gett många aha-upplevelser, idéer och inspiration. Har därefter även anlitat Sven Uhlås för rådgivning på plats i egen skog. Det känns som ett steg i rätt riktning.”

Anna Ericsson, Nordanstig, Hälsingland

”Har länge varit intresserad av skogsbruk med så lite miljöpåverkan som möjligt. Om man kan bedriva skogsbruk utan markberedning, omfattande plantering och skörd utan kalhyggen med näringsläckage och klimatpåverkan som följd, är jag intresserad. Det ska bli spännande att följa utvecklingen av den skog som återstår efter att Nils Fagerberg gått igenom och märkt ut de träd som skulle avverkas. Skogsby Skog som utförde avverkningen gjorde också ett mycket bra jobb. Knappast några fäll- eller körskador.”

                                    – Sam Ekberg, Nybro, Småland

”Efter en kurs i Naturkulturmetoden av Mats Hagner kom vi i kontakt med Nils Fagerberg som stämplade våra första två avdelningar enligt denna metod. Nils och hans kollega Andreas Redin, som gjorde en ny skogsbruksplan, enligt Naturkulturmetoden, var mycket professionella både vad gäller stämplingen av de träd som skulle gallras och inventering för skogsbruksplanen. Det första området är nu precis gallrat och vi vet inte hur det kommer att bli. Mitt intryck är emellertid att skogen visserligen är glesare på sina håll men att det fortfarande är en skog som man kan promenera i. Rekreationen är väl så viktig som skogsbruket eftersom de flesta av oss delägare bor i städer till största delen. Vi har redan bokat in Nils för stämpling av två avdelningar till och ser fram emot att successivt kunna få vår skog skiktad.”

– Louise Uggla, Ydre, Östergötland

”Under våren/sommaren 2010 anlitade jag Nils Fagerberg för att få min fastighet värderad samt skapa en ögonblicksbild av status på min skog. Då jag tillämpar kontinuitetsskogsbruk blev detta en grannlaga uppgift eftersom gängse modeller för värdering och taxering är i trubbigaste laget för att rätt beräkna värde och avkastning. Det är min uppfattning att Nils utförde ett förstklassigt arbete. Det levererade materialet var mer omfattande än jag väntat mig – förutom värderingen också en komplett skogsbruksplan med kartor och uppdaterade beståndsgränser.”

– Erik Kullgren, Bräcke, Jämtland