Utbildning till certifikat i Naturkultur

Cert Naturkultur 13-08-02 Anders LundholmNaturkulturförmedlingen ansvarar för utbildning som leder till certifikat i Naturkultur. Den som genomgår utbildningen tränas i att planera skötselåtgärder enligt principen och metoden Naturkultur.

Studierna sker i form av distansstudier under handledning i kombination med några träffar för praktisk träning. Utbildningen motsvarar ca 8 veckors heltidsstudier och kan bedrivas i den takt som önskas. Den kan påbörjas vid valfri tidpunkt efter anmälan till kursansvarige.

Utbildningen ger framför allt kunskaper inom områden som:

  • mångbruk och biodiversitet
  • skogens ekosystem: tillväxt och konkurrens, risker och skadegörare
  • virkesegenskaper och virkeskvalité
  • skördesystem och terrängtransport
  • hur skogsägarens ekonomi påverkas av skogsskötseln

Kunskaperna examineras genom både praktisk och teoretisk tentamen. Examinator är professor Mats Hagner.  Den som klarat av utbildningen kan titulera sig som certifierad trädmärkare i Naturkultur. Certifikatet ger goda möjligheter att arbeta med avverkningsplanering. Innehavare av certifikat kan även ansöka om medlemskap i Naturkulturförmedlingen.

Information om utbildning till certifikatNaturkultur märkt skog

Fördjupad information om certifikat

För ytterligare information om utbildning och certifiering, kontakta kursansvarige Bonnie Nilzon, 072-2030018, b.f.nilzon@live.se