Certifikat i Naturkultur

Syftet med ett certifikat är att säkerställa att den som vill anlita någon för att tillämpa Naturkultur ska kunna vara säker på vilken tjänst som levereras och att den håller hög kvalité. Det är extra viktigt när det gäller kontinuitetsskogsbruk och Naturkultur eftersom det går att missbruka metoden, vilket i värsta fall resulterar i negativa konsekvenser både för markägaren och för förtroendet för metoden i sig.

Naturkultur granknoppEn fullt ut trovärdig certifiering bör kontrolleras av en tredje oberoende och kunnig part. På längre sikt är målsättningen att kontrollen av certifieringen ska läggas ut på Swedac (Styrelsen för accreditering och teknisk kontroll). I dagsläget fungerar  professor Mats Hagner som yttersta garant av certifieringens kvalité i egenskap av examinator. Mats Hagner har forskat hela sitt liv på skogsskötsel och är den som har utvecklat principen och metoden Naturkultur.

Utbildningen organiseras och bedrivs genom samverkan mellan Naturkulturförmedlingen och Mats Hagner. På sikt har vi ambitionen att lägga ut ansvaret även för utbildningen på en separat organisation som har sin huvudsakliga verksamhet inom kunskapsförmedling.

Specifikation på vad certifikatet täcker in

Kursplan

För den som önskar ge fullständig service åt en skogsägare som efterfrågar trädmärkning rekommenderas fördjupade kunskaper utöver det som certifikatet ger. Sådana kunskaper berör virkeshandel, fastighetsförvaltning, skogsplanläggning och kunskap för att upprätta stämplingslängd för rotpostförsäljning.